1. /***
 2. Aytaç CİCİ
 3. http://www.aytaccici.com
 4.  
 5. **/
 6. #include <stdio.h>
 7. #include <stdlib.h>
 8. #include <conio.h>
 9. #include <time.h>
 10. /* Ana Program Baslangıcı */
 11. #define BOYUT 5
 12. struct yigin{
 13. int top;
 14. int veri[BOYUT];
 15. };
 16. /*** Prototip Tanımlaması Baslangıcı **/
 17.  
 18. struct yigin yiginOlustur(struct yigin Yigin);
 19. struct yigin push(struct yigin Yigin, int eklenecekVeri);
 20. int isfull(struct yigin Yigin);
 21. struct yigin pop(struct yigin Yigin);
 22. int isEmpty(struct yigin Yigin);
 23. struct yigin yiginKopyala(struct yigin Yigin);
 24. void tumunuGoster(struct yigin Yigin);
 25. void yigitiTersle(struct yigin Yigin);
 26. int yiginElemanAra(struct yigin Yigin, int aranan);
 27. int yiginEnKucuk(struct yigin Yigin);
 28. int yiginEnBuyuk(struct yigin Yigin);
 29.  
 30.  
 31. /*** An program baslangici **/
 32. int main(void)
 33. {
 34. struct yigin s1;
 35. struct yigin s2;
 36. int eklenecekSayi;
 37. s1 = yiginOlustur(s1);
 38. s2 = yiginOlustur(s2);
 39. srand(time(NULL));
 40. while(s1.top<BOYUT-1)
 41. {
 42. eklenecekSayi = 1+ rand()%1000;
 43. s1=push(s1,eklenecekSayi);
 44. }
 45. printf("Yigittaki Butun elamanları listeleyelim..\n");
 46. tumunuGoster(s1);
 47. printf("Kopyaladigimiz Yigittaki Butun elamanlari listeleyelim..\n");
 48. //s2=yiginKopyala(s1);
 49. //tumunuGoster(s2);
 50. /**yigitiTersle(s1);
 51.   printf("Simdi Yeni Olustudugumuz Yigittan bir eleman cikartalim\n Ve Yigiti Yeniden listeleyelim\n");
 52.   s2=pop(s2);
 53.   tumunuGoster(s2);
 54.   **/
 55. int enkElaman = yiginEnKucuk(s1);
 56. int enbElaman = yiginEnBuyuk(s1);
 57. printf("Yigitta ki en kucuk eleman---> %d \n",enkElaman);
 58. printf("Yigitta ki en buyuk eleman---> %d \n",enbElaman);
 59. s2=push(s2,9);
 60. s2=push(s2,4);
 61. s2=push(s2,2);
 62. s2=push(s2,100);
 63. tumunuGoster(s2);
 64.  
 65. int arananEleman = yiginElemanAra(s1,150);
 66. int arananEleman2 = yiginElemanAra(s2,4);
 67.  
 68. printf("Aranan Eleman 150 S1 Yigitinda %d siradadir (-1 ise yok anlamindadir) \n",arananEleman);
 69. printf("Aranan Eleman 4 S2 Yigitinda %d siradadir (-1 ise yok anlamindadir) \n",arananEleman2);
 70. system("pause");
 71. return 0;
 72. }
 73. /*** Yeni Bir Yigin Olusturan Fonksiyon **/
 74. struct yigin yiginOlustur(struct yigin Yigin){
 75. Yigin.top=0;
 76. return Yigin;
 77. }
 78. /*** Yigin'a Eleman Ekleyecen Fonksiyon **/
 79. struct yigin push(struct yigin Yigin, int eklenecekVeri){
 80. if(isfull(Yigin)==1)
 81. {
 82. printf("Yigit Doludur\n");
 83. //exit(1);
 84. }
 85. Yigin.top=Yigin.top+1;
 86. Yigin.veri[Yigin.top]=eklenecekVeri;
 87. return Yigin;
 88. }
 89.  
 90. /*** Yiginda Eleman Cıkartan Fonksiyon **/
 91. struct yigin pop(struct yigin Yigin){
 92. if(isEmpty(Yigin)==1)
 93. {
 94. printf("Yigit Bos\n");
 95. exit(1);
 96. }
 97. Yigin.top=Yigin.top-1;
 98. return Yigin;
 99. }
 100. /*** Yigitin Dolu olup olmadığını kontrol eden fonksiyon **/
 101. int isfull(struct yigin Yigin){
 102. if(Yigin.top==BOYUT-1)
 103. return 1;
 104. else return 0;
 105. }
 106.  
 107. /*** Yigitin bos olup olmadığını kontrol eden fonksiyon **/
 108. int isEmpty(struct yigin Yigin){
 109. if(Yigin.top==0)
 110. return 1;
 111. else return 0;
 112. }
 113.  
 114. /*** Bir Yigin'i basşka bir yığına kopyalayan fonksiyon. **/
 115. struct yigin yiginKopyala(struct yigin Yigin){
 116. struct yigin YeniYigin;
 117. YeniYigin=yiginOlustur(YeniYigin);
 118. if(isEmpty(Yigin)==1)
 119. {
 120. printf("Yigin Bos Kopyalama Yapılamaz !");
 121. }
 122. while(Yigin.top>0){
 123.  
 124. YeniYigin.top+=1; // Yeni Yiginimiza veri eklicemiz için gosterdiği değeri arttırdık.
 125. // Bu deger yigit bosken sıfırdır.
 126. YeniYigin.veri[Yigin.top]=Yigin.veri[Yigin.top]; // Diger yigittaki elemani, yeni yigita kopyaladık.
 127. Yigin.top=Yigin.top-1; // Eleman ekledikten sonra
 128.  
 129. // referans olarak gondeerilen yigitin gosterdiği yeri azalttık.
 130. }
 131. return YeniYigin;
 132. }
 133.  
 134. /*** Bir yigitin bütün elemanlarını gösteren fonksiyon **/
 135. void tumunuGoster(struct yigin Yigin)
 136. {
 137. if(Yigin.top==0)
 138. printf("Bos Yigin Listelenemez..");
 139. while(Yigin.top>0)
 140. {
 141. printf("%d. elaman---> %d \n",Yigin.top,Yigin.veri[Yigin.top] );
 142. Yigin.top+=-1;
 143. }
 144. }
 145.  
 146. /*** Bir Yigiti tersten listeleyen fonksiyon **/
 147. void yigitiTersle(struct yigin Yigin){
 148. // Bu fonksiyon yigiti tersten yazdirir.
 149. int sayac =1;
 150. while(sayac<=Yigin.top){
 151. printf("Yigitin Tersten %d. elemani --> %d \n",sayac,Yigin.veri[sayac]);
 152. sayac++;
 153. }
 154. }
 155. /*** Bir fonksiyon yiginda eleman arar varsa o elamnin yigitta kacinci sirada oldugunu gosterir.
 156.  Eleman yoksa -1 donderir. **/
 157. int yiginElemanAra(struct yigin Yigin, int aranan){
 158. int arananSira=-1;
 159. while(Yigin.top>0)
 160. {
 161.  
 162. if(Yigin.veri[Yigin.top]==aranan)
 163. {
 164. arananSira=Yigin.top;
 165. }
 166. Yigin.top= Yigin.top-1; // -1 azalttık.
 167. }
 168. return arananSira;
 169. }
 170.  
 171. /*** Yigittaki En Kucuk Elemaninı dondurur. **/
 172. int yiginEnKucuk(struct yigin Yigin){
 173. int enKucuk =Yigin.veri[Yigin.top];
 174. while(Yigin.top>0)
 175. {
 176. if(Yigin.veri[Yigin.top]<enKucuk)
 177. {
 178. enKucuk=Yigin.veri[Yigin.top];
 179. }
 180. Yigin.top+=-1;
 181. }
 182. return enKucuk;
 183. }
 184. /*** Yigittaki En büyük Elemaninı dondurur. **/
 185. int yiginEnBuyuk(struct yigin Yigin){
 186. int enbuyuk =Yigin.veri[Yigin.top];
 187. while(Yigin.top>0)
 188. {
 189. if(Yigin.veri[Yigin.top]>enbuyuk)
 190. {
 191. enbuyuk=Yigin.veri[Yigin.top];
 192. }
 193. Yigin.top+=-1;
 194. }
 195. return enbuyuk;
 196. }
 197. ');


Author: Aytaç CİCİ


The provider of the ctrlv.it service takes no responsibility for the content of pastes published by users.